Beintøft

Om Beintøft

Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre utslipp fra biler.

Slik gjør du Beintøft på 1-2-3:

1. Skriv ut og del ut registreringskort (lenke under) som oppbevares i klasserommet. Alle elevene fyller ut kortet sitt hver morgen.

2. Læreren registrerer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport på beintøft.no, helst hver dag.

3. Husk at alle elevene skal inkluderes! Hvis noen har utfordringer med å delta, må dere finne en løsning.

 

4. Senest hver fredag må alle ukens turer registreres.

5. Få tilgang til faktaark og oppgaver til under «Undervisningsopplegg», og bruk dette i undervisningen!

6. Delta på ukesoppdrag ved å laste opp kreative bilder på profilen deres! (Maks. to per klasse.)

Hver uke har nytt tema!

Hver uke i september har Beintøft et nytt tema:

1. Natur og lokalmiljø – skoleveien som arena for læring og opplevelser!
2. Sykkel – sykling er gøy og sunt – uansett hvilken sykkel du har!
3. Klima og verden – Hvordan henger verdens klimaproblemer sammen med at det er bra at vi i Norge går til skolen?
4. Lufta vår– Hva gjør biltrafikk med lufta vår?

I tillegg følger det med et kreativt ukesoppdrag som klassen kan løse. Oppdrag presenteres i en video her på nettsiden, og klassen deltar ved å laste opp maks to bilder. Alle som deltar får 100 ekstrapoeng!

Alle klasser som melder seg på før fristen får insektsbokser med lupe, for å studere alt det spennende som finnes på skoleveien!

Premier!

Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse

Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse: 10 000 kroner

Beste klasse per fylke: 5 000 kroner

Vinnere av kreative ukesoppdrag: Hver uke deler vi ut 5 000 kroner til vinner av kreative ukesoppdrag: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i  3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.

Premiene skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode. F. eks sykkelparkering, parsellkasser eller turutstyr. Skoler trenger forskjellige ting, og vi vil samarbeide med skolene for at midlene blir vel anvendt. Det viktigste er likevel at vi endrer holdninger.

 

Konkurranseregler:

Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen hver dag. Gjør det gjerne sammen med elevene! Dette gjør du på «Min side». Nettsiden regner automatisk ut hvor stor prosentandel av klassen dette utgjør. Det betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne. Klassen får like mange poeng som antall prosent som ha gått.

  • Har klassen 100 elever, og 30 har reist miljøvennlig får klassen 30 poeng
  • Har klassen 100 elever og alle har reist miljøvennlig får klassen 100 poeng
  • For hvert av de fire ukesoppdragene får klassen 100 poeng for å delta.

Sykdom og planleggingsdager
Den syke teller som gående.
På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående.

Unntak
– Dersom en elev har utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning, sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man registrer eleven som gående hver dag. En annen er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden. For eksempel at det settes av litt tid hver dag til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning, og at alle som deltar på dette får godkjent dagens økt på Beintøft. Det er viktig at alle blir inkludert, og at det gjøres så rettferdig som mulig. Alle kan bidra på sin måte!

– Der det ikke er skolebuss eller annet kollektivtilbud og eleven bor langt unna skolen, kan eleven få poeng dersom de har gått de siste 500 meterne til skolen.

Dersom flere klasser får 100%-oppslutning og gjennomfører alle ukesoppdragene vil vinneren av 1.plassen trekkes.
CO₂-beregningene er basert på disse tallene

Nyttig materiell:

bedre-helse

Bedre helse

Barn burde bevege seg i minst en time hver eneste dag for å holde seg friske og raske. Derfor er det kjempelurt å gå eller sykle til skolen. Eller hva med å sparkesykkel eller skateboard? Mindre  bilkjøring er også med på å minske forurensningen, og gjøre lufta i området renere. Frisk luft om morgen er med på å vekke deg, og gjør det enklere å konsentrere seg på skolen!

road

Trygg skolevei

Loven sier at skolen må gi trafikkopplæring til elevene, og trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar. Når du går til skolen, må du huske alltid å bruke øynene og ørene. Stopp alltid opp før du går over en vei. Bruk refleksvest! Når du blir sett, er du tryggere. Trygg Trafikk har mange tips til dere som lurer mer på trygge skoleveier. Du kan lese mer her!

co2

Bra for miljøet

Noe av det enkleste vi kan gjøre for å slippe ut mindre CO₂ i Norge er å reise miljøvennlig. Det betyr at vi velger å sykle, gå, skate, ta buss eller tog når vi skal reise. Det at du er med på Beintøft gjør at det slippes ut mindre CO₂ i Norge. Det er viktig. Ikke bare for lokalmiljøet ditt, men for hele kloden!

Lukk