Beintøft
Gå til skolen med Miljøagentene

 
 
Tilsammen:
744 421
km gått
18,58
ganger rundt jorda
99 008
kg C02 spart
154
har latt bilen stå

Om Beintøft

Beintøft er en nasjonal konkurranse for barneskolen. Vi vil inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! På denne måten får vi mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre CO₂–utslipp fra biler.

Slik gjør du Beintøft på 1-2-3:

1. Skriv ut og del ut registreringskort (lenke under) som oppbevares i klasserommet. Alle elevene fyller ut kortet sitt hver morgen.

2. Læreren registrerer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport på beintøft.no, helst hver dag.

3. Husk at alle elevene skal inkluderes! Dersom noen har utfordringer med å delta, må dere finne en løsning lokalt.

 

4. Senest hver fredag må alle ukens turer registreres.

5. Lær mer om miljø og klima under «Klimaskolen», og bruk dette i undervisningen!

6. Delta på ukesoppdrag ved å laste opp kreative bilder på profilen deres! (Maks. to per klasse.)

Premier!

Under Beintøft premierer vi følgende vinnere med hele 10 000 kr:

 • Kreative vinnere av ukesoppdragene
 • Beste 1.-7. klasse nasjonalt
 • Beste klasse i fem regioner
  1. Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland
  2. Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud
  3. Rogaland
  4. Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Oppland:
  5. Vest-Agder, Aust-Agder, Hedmark, Telemark

Årets aller tøffeste Beintøft-klasse vinner 30 000 kr!

Premiene skal bidra til videre aktivitet, og komme hele klassen til gode. F.eks sykkelparkering, sparkesykler eller parsellkasser! Skoler trenger forskjellige ting, og vi vil samarbeide med skolene for at midlene går til noe som blir brukt.

 

Hver uke har nytt tema!

Hver uke i september har Beintøft en nytt tema; Trafikksikkerhet, lokalmiljø, helse og klima. Her blir det mulighet til å lære mer, gjennom Klimaskolen.

I tillegg følger det med et kreativt ukesoppdrag som klassen kan løse. Oppdrag presenteres i en video her på nettsiden, og klassen deltar ved å laste opp maks to bilder. Alle som deltar får 100 ekstrapoeng!

Nyttig materiell:

Konkurranseregler!

Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen hver dag. Gjør det gjerne sammen med elevene! Dette gjør du på «Min side». Nettsiden regner automatisk ut hvor stor prosentandel av klassen dette utgjør. Det betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne. Klassen får like mange poeng som antall prosent som ha gått.

 • Har klassen 100 elever, og 30 har reist miljøvennlig får klassen 30 poeng
 • Har klassen 100 elever og alle har reist miljøvennlig får klassen 100 poeng
 • For hvert av de fire ukesoppdragene får klassen 100 poeng for å delta.

Sykdom og planleggingsdager
Den syke teller som gående.
På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående.

Unntak
– Dersom en elev har utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning, sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man registrer eleven som gående hver dag. En annen er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden. For eksempel at det settes av litt tid hver dag til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning, og at alle som deltar på dette får godkjent dagens økt på Beintøft. Det er viktig at alle blir inkludert, og at det gjøres så rettferdig som mulig. Alle kan bidra på sin måte!

– Der det ikke er skolebuss eller annet kollektivtilbud og eleven bor langt unna skolen, kan eleven få poeng dersom de har gått de siste 500 meterne til skolen.

Dersom flere klasser får 100%-oppslutning og gjennomfører alle ukesoppdragene vil vinneren av 1.plassen trekkes. CO₂-beregningene er basert på disse tallene

bedre-helse

Bedre helse

Barn burde bevege seg i minst en time hver eneste dag for å holde seg friske og raske. Derfor er det kjempelurt å gå eller sykle til skolen. Eller hva med å sparkesykkel eller skateboard? Mindre  bilkjøring er også med på å minske forurensningen, og gjøre lufta i området renere. Frisk luft om morgen er med på å vekke deg, og gjør det enklere å konsentrere seg på skolen!

road

Trygg skolevei

Loven sier at skolen må gi trafikkopplæring til elevene, og trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar. Når du går til skolen, må du huske alltid å bruke øynene og ørene. Stopp alltid opp før du går over en vei. Bruk refleksvest! Når du blir sett, er du tryggere. Trygg Trafikk har mange tips til dere som lurer mer på trygge skoleveier. Du kan lese mer her!

co2

Bra for miljøet

Noe av det enkleste vi kan gjøre for å slippe ut mindre CO₂ i Norge er å reise miljøvennlig. Det betyr at vi velger å sykle, gå, skate, ta buss eller tog når vi skal reise. Det at du er med på Beintøft gjør at det slippes ut mindre CO₂ i Norge. Det er viktig. Ikke bare for lokalmiljøet ditt, men for hele kloden!

Lukk