Beintøft

Undervisningsmateriell

Så fint at klassen deres har meldt seg på Beintøft – dere bidrar til en svært viktig sak! På denne siden finner du undervisningsmateriell dere kan bruke underveis, som forslag til en ramme rundt arbeidet deres med Beintøft. Bruk gjerne alle oppleggene, eller velg ut det som passer for dere. Her er det flere forslag med fokus på natur og miljø, kreativitet og læring.

De ukentlige undervisningsoppleggene er fordelt på 1. – 2. trinn, 3. – 4. trinn og 5. – 7. trinn. Oppleggene skal enkelt kunne gjennomføres i alle klasserom uten for mye forarbeid og planlegging. Hvert ukesopplegg har en ramme på 1-3 undervisningsøkter, men det avhenger av hvor mye dere velger å gjøre. Tenk gjerne tverrfaglig og sett av mer tid til arbeidet, for her kan man jobbe ut fra mange kompetansemål fra læreplanen.

Dere kan blant annet tegne og lage kart over egen skolevei, presse blader og lære mer om vekster og skapninger i lokalmiljøet, skrive brev til barn i andre land, undersøke funn av insekter og andre ting fra skoleveien, og kanskje dere kan lage en stilig utstilling fra arbeidet deres?

Undervisningsopplegget består av:
– Faktaark/lesetekster med oppgaver til hvert uketema
– Praktiske oppgaver til arbeid i klasserommet

I tillegg finner du introduksjonsfilm til hvert uketema og ukas oppdrag som gir ekstrapoeng i konkurransen på forsiden til beintøft.no.

Lykke til!

Undervisningsmateriell for uke 1

 • Hvorfor har vi egentlig meldt oss på Beintøft?
 • Hvordan bidrar vi til en friskere jordklode ved å gå eller sykle til skolen?
 • Hva tror du kan skje med jordkloden vår dersom vi ikke begynner å ta mer ansvar?
 • Hva er viktig å tenke på når man skal gå eller sykle i trafikken?
 • Hvorfor har vi trafikkskilt?
 • Hvordan tror du det hadde vært dersom vi ikke hadde regler eller skilt i trafikken?

 

Klikk deg inn på lenkene nedenfor for å finne faktaark og oppgaver for klassetrinnene som passer for deg.

Faktaark og oppgaver: Trinn 1 og 2.
Faktaark og oppgaver: Trinn 3 og 4.
Faktaark og oppgaver: Trinn 5, 6, 7.

Undervisningsmateriell for uke 2

Hva er en sykkelvennlig skole?

En sykkelvennlig skole har sunnere barn som får mer mosjon. Sykling til skolen gir motiverte barn som bidrar mer i klassen. Sykling er for alle barn, uansett sosial bakgrunn, og en sykkelvennlig skole er med på å skape gode vaner tidlig.

Klikk deg inn på lenkene nedenfor for å finne ut mer om sykling til skolen.

Syklistenes Landsforening har laget en nyttig guide til å la barna lære å sykle: La barna sykle.

16 – 24. september er det Sykkel-VM i Bergen. Derfor har det blitt laget undervisningsmateriell som skoler kan benytte gratis. Masse kule sykkelrelaterte oppgaver her med kompetansemål hos Bergen2017 AS: Oppgaver om sykkel og sykling.

Undervisningsmateriell for uke 3

 • Har du hørt ordet klima? Vet du hva det betyr?
 • Hva kan vi gjøre for å ta vare på jordkloden vår?
 • Hva betyr det at jordas ressurser er brukt opp?
 • Hvorfor hjelper det at vi bryr oss om klimaet andre steder i verden?

Klikk deg inn på lenkene nedenfor for å finne faktaark og oppgaver for klassetrinnene som passer for deg.

Faktaark og oppgaver: Trinn 1 og 2.
Faktaark og oppgaver: Trinn 3 og 4.
Faktaark og oppgaver: Trinn 5, 6, 7.

Undervisningsmateriell for uke 4

 • Hva er luft?
 • Hva er forurensing?
 • Hva er det som gjør at bil forurenser mer enn om man går eller sykler?
 • Hvordan kan man merke at lufta er forurenset?
 • Hvorfor er det viktig å kjøre mindre bil til skolen?
 • Hva kan du gjøre for at lufta blir mindre forurenset der du bor?

Klikk deg inn på lenkene nedenfor for å finne faktaark og oppgaver for klassetrinnene som passer for deg.

Faktaark og oppgaver: Trinn 1 og 2.
Faktaark og oppgaver: Trinn 3 og 4.
Faktaark og oppgaver: Trinn 5, 6, 7.

Mer informasjon og undervisningsopplegg finner du på disse sidene:

Lukk