Beintøft

 
 
 

Årets Tema

Årets tema er Gå sammen for Fremtiden!

Den siste tiden har barn over hele verden samlet seg rundt et felles mål, nemlig å få politikerne til å forstå at de må tenke bærekraftig når de tar beslutninger og kreve at de gjør endringer som sikrer en grønn og bedre framtid.

Det er nettopp dette som er utgangspunktet for årets Beintøft-tema. For hva sender vel et klarere signal til de som bestemmer enn at barn over hele Norge tar beina fatt og går, sykler eller tar kollektivt til skolen istedenfor å kjøre bil? Ikke nok med det, da gjør vi også kloden vår en stor tjeneste.

I flere år har Barnas Klimapanel fått innspill fra tusenvis norske barn som har deltatt i Beintøft til barnas Klimarapport. Det ønsker vi også i år. Barn som deltar i Beintøft vil derfor få tilsendt innspillsblanketter, som de kan bruke til å sende inn sine tips for en mer miljøvennlig fremtid!

Hva er Barnas Klimapanel?

Barnas Klimapanel er satt sammen i regi av Miljøagentene og velges demokratisk på Miljøagentenes landsmøte. Formålet er å påvirke de som bestemmer, grupper og enkeltmennesker til å ta miljøansvar, og på den måten gi barn større mulighet til å definere sin egen fremtid.

Hva gjør Barnas Klimapanel?

Barnas Klimapanel har deltatt på FN sine klimatoppmøter siden 2015, da de dro til Paris. I 2016 var de i Marrakech, 2017 i Bonn og i fjor var de i Katowice. I tillegg deltar de på beslutningsmøter, høringer og arrangementer der de møter politikere, ministere og andre beslutningstagere der de formidler barns meninger. I år er klimatoppmøtet i Chile og Barnas Klimapanel får derfor ikke vært tilstede, men skal likevel sørge for at barnas innspill kommer fram til beslutningstagerne her i Norge.

Bildet til venstre er fra Barnas Klimapanels møte med EAT Foundation-grunnlegger Gunhild Stordalen.

Lukk