Ukens tema: Søppel, plast og resirkuleringUkens tema: Trafikk og forurensing

Ukesoppgave 1: «Vis oss din hjertesone»

«En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle»www.tryggtrafikk.no.

Hva en hjertesone innebærer er det ingen fasitsvar på. Dette er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet som finnes ved hver enkelt skole. Derfor vil vi at dere skal vise oss hvordan den beste og tryggeste skoleveien ser ut der dere bor. Det er fritt frem hvordan dere løser denne oppgaven – så lenge dere tar et bilde av det og lester det opp på min side innen 8. september.

Trafikksikkerhet

Veldig mange av oss er heldige som har fortau å gå på. Er vi ekstra heldig så har vi et autovern (et gjerde i stål) for ekstra beskyttelse mot tøffe bilister. Men ikke alle er like heldige og hver dag er det noen barn som må komme seg til skolen uten denne sikkerheten.

Visste du at barn på 1970-tallet ble sett på som hinder for trafikken og at det var foreldrenes ansvar at barna ikke ble påkjørt? Veidirektoratet fikk ansvar for å finne ut hvor mange barn som hadde en farlig skolevei. Resultatet var at 30 000 skoleveier ble sett på som farlige for barna – her måtte noe gjøres!

Siden slutten av 1970-årene har veiene blitt tryggere og mindre farlig for barn å bruke. Veier der biler ikke har lov til å kjøre fortere enn 30 kilometer i timen finner vi over alt i likhet med fartshumper. I tillegg har det blitt bygget mange nye gang- og sykkelveier.

Dessverre har trafikken i Norge blitt fire ganger så stor de siste 40 årene, men på grunn av at veiene har blitt tryggere, så er det nesten ingen ulykker. Vi er altså ikke kommet helt i mål enda, og derfor er det viktig at vi sammen for eksempel går, sykler eller bruker kollektiv transport til skolen.

Finn flere skolekamerater som du kan gå eller sykle sammen med til skolen, på denne måten vil færre – kanskje ingen – biler kjøre der dere går. Dette sparer miljøet men ikke minst så vil dere få en tryggere skolevei.

Finn flere skolekamerater og gå sammen for fremtiden!

Ideer til kreativ oppgave:

 

Lykke til!

 

Kilde: https://vegnett.no/2019/05/aksjon-skolevei-feirer-40-ar-med-trafikksikkerhet-for-barn/

Ukas tema: Natur og friluft

Kreative oppdrag løses ved å laste opp et bilde på «Min side». For eksempel:

 

Alle som deltar får 100 ekstrapoeng i konkurransen.
Hver uke deler vi også ut 2 000 kroner til vinner av kreative ukesoppdrag: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i 3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.
Frist: 23. september

Undervisningmateriell som er relevant for denne uken finner dere nedenfor:

Se tidligere vinnere:

Ukas tema: Regnskog

For å fullføre oppdraget må bildet lastes opp på Min side.

Alle som deltar får 100 ekstrapoeng i konkurransen.
Hver uke deler vi også ut 2 000 kroner til vinner av kreative ukesoppdrag: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i 3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.
Frist: 30. september.

Undervisningmateriell som er relevant for denne uken finner dere nedenfor: