Beintøft

Hvilke klima- og miljøspørsmål er viktigst for deg?

Miljøagentene er opptatt av at barn skal få sagt sin mening i saker som opptar dem. Derfor har vi etablert Barnas Klimapanel, som består av 8 miljøagenter fra hele landet. De samler inn innspill fra barn og formidler meningene videre til politikere og de som bestemmer i Norge.

Barnas klimapanel ønsker å vite hva du mener!

Synes du det er for mye søppel der du bor? Synes du politikerne gjør for lite for å stoppe global oppvarming? Hva med regnskogen? Gjør vi for lite for å redde den? Barnas klimapanel vil vite hva du mener.

Barnas klimapanel lager hvert år en rapport som tar opp hva barn i Norge mener om ulike miljø- og klimasaker. Vi får hvert år en rekke innspill fra deltakerne i Beintøft. Har du noe du vil si? Send det inn og kanskje det blir med i rapporten!

For å sende inn et innspill kan du enten gå nederst på denne siden eller nederst på ukesoppdragssidene. Der finner du et skjema. Alt du trenger å gjøre er å skrive navn, alder, hva du mener og trykke send. Da får vi en mail med innspillet ditt. Spør gjerne en voksen om hjelp hvis du synes det er vanskelig.

Denne rapporten gir Barnas klimapanel til politikere de møter i Norge og utlandet. Dette betyr at dere kan være med å påvirke hva politikerne mener. Kanskje din mening kan være med på å endre meningen til en politiker. Vi sender ut fjorårets rapport til alle som deltar. Du kan også finne rapportene her.

Om Barnas Klimapanel:

Barnas Klimapanel ble opprettet av Miljøagentene i 2015 og paneldeltakerne velges for ett år av gangen. Formålet til panelet er å være et talerør for barn, gjennom å formidle barns meninger til de som bestemmer og påvirke barns mulighet til å definere sin egen framtid.

Siden oppstarten har Barnas klimapanel møtt stortingsrepresentanter, ministre og andre beslutningstakere for å opplyse om norske barns meninger om miljøsaker. Hvert år skrives en rapport som overrekkes til beslutningstakere i inn- og utland. Barnas Klimapanel har også deltatt på klimatoppmøtene i Paris, Marrakech, Bonn og Katowice.

På sikt er det et ønske å få til et internasjonalt klimapanel for barn, bestående av barn fra alle land som er med i FN. På den måten kan barnas stemmer og meninger om miljøsaker synliggjøres og få større politisk betydning. De voksne må lytte til barna – det er barna som skal arve jorda og håndtere konsekvensene av avgjørelsene som blir tatt i dag.

Send en beskjed til barnas klimapanel

Lukk