Beintøft

 

Klimaforhandlinger

I desember skal Barnas Klimapanel delta på FNs klimaforhandlinger i Polen. Dit tar de med norske barns innspill om hvordan man kan løse verdens miljøutfordringer.

Siden 1995 har de fleste landene i verden møttes en gang i året for å diskutere hva de skal gjøre for å unngå at klimaendringene går for langt. På disse møtene, som kalles COP (i år er det 24. gang landene møtes og altså COP24), forsøker man å bli enige om hvordan man skal redusere klimagassutslipp og hindre klimaendringer. Det er ikke så lett når så mange forskjellige land har så mange forskjellige meninger, ønsker og behov. Spesielt er det vanskelig å finne felles mål, fordi rike land kanskje kan finne gode måter å redusere sine klimagassutslipp, mens fattige land ikke har samme mulighet fordi de trenger å produsere varer og tjenester som vi i de rike landene forbruker og dermed trenger å øke sine utslipp.

Et viktig spørsmål blir derfor å bli enige om hvorvidt fattige land skal få lov til å slippe ut mer klimagasser, og om de rike skal støtte fattige land med penger slik at de kan få bedre muligheter for å redusere sine utslipp.

Foto: Edin Kadribegovic

Lær mer og finn ressurser:

Lukk