Beintøft

 
 
 

Forurensning

Lufta i storbyene i Kina er nå så forurenset at når det er som verst er det like ille å være ute og puste en hel dag, som å røyke 50 sigaretter!

Forurensning er når farlige stoffer blir spredt ut i luften, i vannet eller på bakken. Disse farlige stoffene kan føre til skade på mennesker, dyr og plantelivet. Det er mange kilder til forurensning. Alt fra landbruk, transport, industri og bygg kan avgi stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen, og det gjør de dessverre litt for ofte.

 

En av de største kildene til forurensning i Norge er veitrafikk. Når du kjører bil forurenser eksosen og det skaper noe som heter svevestøv. Grunnen til at eksos er farlig, er fordi den inneholder gasser som vi på kjemispråket kaller nitrogendioksider, populært kalt NOX- gasser. Biler skaper svevestøv ved at bittesmå biter fra veier, bildekk og bremser løsner og ender opp med å fly rundt i luften. Det er spesielt i tørre perioder om vinteren eller på våren at det blir en stor oppsamling av støv. Både svevestøv og NOX-gasser kan være farlige dersom det blir for mye av dem i luften. Da puster mennesker støvet og gassene inn og det kan gjøre dem syke. Luftveissykdommer er blant de sykdommene som kan oppstå eller forverres av dårlig luftkvalitet.

Også i Norge er forurensning et problem, spesielt i større byer, men i andre land er det så ille at det kan være farlig å gå til skolen og at folk må bruke pustemasker fordi luftkvaliteten er så dårlig. Enkelte steder i Kina har så store problemer med forurensning at folk blir syke og dør. Grunnen til at luftkvaliteten der er så dårlig, er fordi de bruker kull til å lage energi, det er mange fabrikker som produserer varer der og det er mange som kjører bil. Bare i 2018 ble det solgt mer enn 28 millioner biler i Kina! Fordi flere kjører bil og færre sykler og går, blir luften dårligere.

Hva kan du gjøre? Ved å delta på beintøft gjør du en kjempebra jobb for miljøet der du bor. Desto mindre biler det er på veien, desto mindre svevestøv og NOX-gasser er det i luften. Luften blir renere, og jorden blir friskere.

Trykk her for å lese mer om forurensing og andre miljøfakta på Miljøagentenes nettside.

Foto: ChinaFotoPress/Getty Images

Lær mer og finn ressurser:

Lukk