Beintøft

 

Overbefolkning og søppel

India er et enormt land, og er landet med nest flest mennesker i verden. Selv om vi i Norge har vært vant til å tenke på India som et U-land, er det også et av landene i verden med størst økonomisk vekst. Men hvordan påvirkning har dette på miljøet?

Akkurat slik vi hadde i Norge på 1800-tallet er det en stor tilflytning til byene i India, som stadig vokser seg større og større.  Men – ikke store nok: det er for mange folk i byene i forhold til hus – derfor vokser det opp store slumområder rundt de store byene. I slike slumområder finnes heller ikke systemer for å ta i mot avfall, og forsøpling er et enormt problem i India. Den store og hellige elven Ganges er for eksempel så forurenset at man blir syk av å bade der. Ganges er også en stor kilde til plastforurensning i havet – på grunn av at man ikke har et system for å ta i mot søpla til alle menneskene som bor langs elven.

Søppel er en ting – men nesten 600 millioner mennesker i India mangler også toaletter. Dette fører også til forurensning, og rent drikkevann til alle de 1,3 milliarder menneskene som bor i landet er en utfordring, og grunnvannet synker.

Man kan si at utviklingen i India går for fort for miljøet.

Foto: aryfahmed/Fotolia

Lær mer og finn ressurser:

Lukk