Beintøft

 
 
 

Polene smelter

«Isen smelter fordi det blir varmere. Dette skjer på grunn av at menneskene har for store klimagassutslipp. Hva skjer da? Isbjørnene får mindre plass å leve på, og mindre og mindre mat. Og det er forferdelig at det vi mennesker gjør går ut over isbjørnen og andre dyr på Nordpolen i Arktis!»

Saken er skrevet av miljøagenten Sienna.

Store havområder både nord og sør på jordkloden er dekket av det vi kaller for sjøis, som er frosset sjøvann. Sjøisen er ofte ganske tykk, opptil 7 meter, og kan være veldig gammel. Noen ganger har isen brukt flere år på å bygge seg opp. Dette er is som ikke sitter fast noe sted, men beveger seg i store flak ved hjelp av vinden, havstrømmer, tidevannstrømmer og bølger. Denne isen har en viktig jobb, for den fungerer som et slags lokk mellom vannet og luften som isolerer den kalde atmosfæren fra det forholdsvis varme vannet. Havet tar nemlig opp CO2 og omtrent all varmen som er til overs fra den globale oppvarmingen.

Når mengden CO2 i atmosfæren øker, absorberer jorden mer energi enn den sender tilbake til verdensrommet. Da blir havet varmere og sjøisen blir mindre og mindre. Dersom lokket forsvinner, altså sjøisen, overføres mye av varmen i have tilbake til atmosfæren, som igjen vil føre til at det blir varmere, slik innlandsis og isbreer smelter og renner ut i sjøen. Selv om den største årsaken til at havet stiger er at vannet utvider seg akkurat som i et termometer når det blir varmt, vil smelting av innlandsis bidra til at havet stiger. Isbreer over hele verden og isen på Grønland har i de siste tjue årene minket. Både snødekket på den nordlige halvkule og sjøisen i Arktis har fortsatt å bli mindre.  Temperaturen i permafrosten har blitt høyere over hele verden siden 1980-tallet.

Visste du at i løpet av de siste 100 årene har havet steget mellom 10 og 20 centimeter? Og det fortsetter å stige. Dette går også ut over andre dyr enn isbjørnene. Klimaendringene og issmeltingen truer også narhvalen, for den er avhengig av isen som leveområde. Den er fredet på Svalbard og står oppført som “sterkt truet” på nasjonal rødliste.

Heldigvis er det fremdeles mulig å gjøre noe for å sette en stopper for at sjøisen skal reduseres enda mer og for å forhindre at atmosfæren vår blir varmere. Ved å be de voksne om å la bilen stå og gå eller ta kollektivt i stedet hjelper masse. Og dette gjør jo alle dere som er med i Beintøft! En annen ting som hjelper er å ta mindre fly, så kanskje man heller kan reise på ferie i Norge? Å kjøpe mindre ting og bruke de tingene man har lenger er også veldig til hjelp, og hvis alle gjør dette, gjør vi jorda vår en stor tjeneste.

Foto: skeeze/Pixabay

Lær mer og finn ressurser:

Lukk