Beintøft

 

Polene smelter

"Isen smelter fordi det blir varmere. Dette skjer på grunn av at menneskene har for store klimagassutslipp. Hva skjer da? Isbjørnene får mindre plass å leve på, og mindre og mindre mat. Og det er forferdelig at det vi mennesker gjør går ut over isbjørnen og andre dyr på Nordpolen i Arktis!" Saken er skrevet av miljøagenten Sienna.

Isen smelter når været blir varmere, og dermed stiger havet. Områder som i dag ligger helt i vannkanten, kan bli helt oversvømt, og det kan bli mye vanskeligere å få tak i rent drikkevann.

Årsaken til at havet stiger, er at verden blir varmere på grunn av klimaendringer. Når kloden varmes opp, varmes også havet opp. Og når havet varmes opp, så utvider det seg og det tar større plass. Det at jordkloden blir varmere gjør også at isbreer og innlandsis smelter og renner ut i sjøen. Dette gjør at havet stiger, i følge FNs Klimapanel. Isbreer over hele verden og isen på Grønland har i de siste tjue årene minket. Både snødekket på den nordlige halvkule og sjøisen i Arktis har fortsatt å bli mindre.  Temperaturen i permafrosten har blitt høyere over hele verden siden 1980-tallet.

Visste du at i løpet av de siste 100 årene har havet steget mellom 10 og 20 centimeter? Og det fortsetter å stige. Dette går også ut over andre dyr enn isbjørnene. Klimaendringene og issmeltingen truer også narhvalen, for den er avhengig av isen som leveområde. Den er fredet på Svalbard og står oppført som “sterkt truet” på nasjonal rødliste.

Foto: ThoPics/Fotolia

Lær mer og finn ressurser:

Lukk