Beintøft

 

Transport

USA er en versting når det kommer til klimautslipp fra transport. Med over 800 millioner flyreiser i året og mer enn 265 millioner personbiler topper USA alle statistikker. Heldigvis er vi på vei inn i en tid med mer klimavennlige løsninger.

I likhet med USA er det transport som utgjør størst andel av klimagassutslippene også her i Norge. Og det til tross for at alle dere som deltar på Beintøft velger miljøvennlige løsninger! Fra 1990-2016 har utslippene i Norge økt med 24 prosent, og det er veitrafikk som står for over halvparten av utslippene. I følge miljostatus.no er det særlig antallet fritidsreiser som har økt mye. Bedre økonomi har gitt oss mulighet til å bruke mer personbil og fly, på bekostning av buss, bane og båt.

Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra transport:

  • Redusere transport totalt og få overgang til transportformer med lavere utslipp, for eksempel å sykle i stedet for å kjøre bil.
  • Gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre utslipp per transportmiddel (for eksempel kjøre elbil i stedet for bil med dieselmotor).

Heldigvis ser det ut til at vi går inn i en tid med mer miljøvennlige løsninger, både i Norge og resten av verden. Til tross for at USA er det landet som slipper ut mest klimagasser fra transport, gjøres det også mange klimavennlige tiltak i landet. Siden 1960-tallet har det blitt gjort mange tiltak for å redusere utslipp som er skadelig for oss mennesker, gjennom mindre forurensende biler og drivstoff. Ikke glem at bilprodusenten Tesla, som virkelig populariserte den elektriske bilen, er amerikansk!

Selv om bilene slipper ut mindre farlige stoffer nå enn tidligere, vil det enorme antallet biler og fly som hver dag slipper ut klimagasser bli et stort problem for jorda vår i fremtiden. Derfor er det første punktet blant tiltakene kanskje det viktigste; nemlig å redusere transport totalt. I Beintøft i 2017 sparte vi verden for over 95 tusen tonn CO2! Dere gikk nesten hele veien frem og tilbake til månen! Og dette klarte dere på bare én måned! Tenk hvis flere hadde gjort det samme!

Gjennom Beintøft håper Miljøagentene at dere kan inspirere flere til å velge miljøvennlige løsninger. Det er derfor viktig at dere snakker med andre om det dere får til – dere kan snakke med foreldrene deres, med naboen, andre barn som ikke er med i konkurransen – dere kan  ta kontakt med lokalpresse og politikere, og kreve bedre skolevei og mer miljøvennlige transportmuligheter. Dere kan bruke deres rett til å si i fra om ting som angår dere, nemlig en ren og miljøvennlig fremtid!

Kilde: miljostatus.no

Foto: oiseyshowaa/Flickr

Lær mer og finn ressurser:

Lukk