Beintøft

 
 
 

Energi

Teknologi er nødvendig for at vi skal kunne bruke fornybare energikilder, som for eksempel sol, vann og vind. I store deler av Afrika, det mest solrike kontinentet i verden, har det for eksempel blitt satt opp kjempestore anlegg med solcellepaneler. I Marokko ligger faktisk et av verdens største solcelleanlegg!

Uten energi ville alt stått stille, det er energien som får ting til å skje. Vi trenger energi til så og si alt. Vi bruker energi til å kjøre bilene våre, varme opp husene våre og lage maten vår. All denne energien må komme fra et sted og det er nettopp da vi står i fare for å velge kilder som kan være skadelig for miljøet.

En del av energien kommer nemlig fra ikke-fornybare energikilder, også kalt fossile energikilder. Dette er energikilder som ikke kommer tilbake etter vi har brukt dem opp, som kull, olje og gass. Problemet er ikke bare det at det ikke er fornybart, det er også det at vi slipper ut CO2 når vi bruker energien. Når vi brenner olje og gass, og det må vi for å skape energi, frigjøres det karbon (C). Og når karbonet møter oksygenet som er i lufta, dannes det karbondioksid, bedre kjent som CO2.

CO2 er egentlig ikke farlig for naturen i det hele tatt. For eksempel er det CO2 i planter og i den lufta som kommer ut av munnen vår. Og vi pustet jo lenge før vi begynte å kjøre bil og lage strøm. Men nå er det blitt for mye CO2. Vi har kjørt så mye bil og laget så mye strøm at mengden CO2 har økt kraftig. Gasslaget som ligger rundt jorda, i atmosfæren, blir derfor tykkere. Når varmen fra sola kommer ned på jorda, slipper den ikke så lett ut i verdensrommet igjen, og hele kloden blir varmere. Klimaproblemet er altså at jorda blir altfor varm hvis vi ikke slutter å slippe ut så mye CO2.

Istedenfor å bruke olje, gass eller kull, kan vi bruke fornybar energi. Fornybar energi er energi fra en kilde som ikke går tom så lenge vi mennesker er her på planeten. Dette er energi som ikke slipper ut CO2. Vi kan sende vann gjennom vannkraftverk, vi kan fange vinden med en vindmølle, eller vi kan samle opp solstråler med et solcellepanel.

Hva kan du gjøre? Ved å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen er du med på å bruke mindre CO2 og dermed bidrar du til at vi slipper ut mindre CO2 og bruker mindre fossil energi. Dette er kjempebra for miljøet.

Visste du at vi er i ferd med å finne mange interessante og lure måter å redusere utslipp av CO2 ved hjelp av ny teknologi? Les mer om det her i Miljøagentrapporten Tema: Teknologi

Foto: andreas160578/Pixabay

Lær mer og finn ressurser:

Lukk