Beintøft

 
 
 

Truede arter

En av verdens mest truede dyrearter er bambuslemuren. Forskere mener at det kun finnes rundt 100 eksemplarer igjen av denne som lever i vill natur – blant annet fordi regnskogen den bor er truet.

En art kan være både dyr, fisk, insekter og planter, og at arter er truede betyr at de står i fare for å dø ut. Det er rundt 1,5 millioner arter i verden som er dokumenterte og beskrevet, men vi vet faktisk ikke nøyaktig hvor mange arter som finnes. Det kan være alt mellom 4 til 100 millioner arter på jorda, men de er enten ikke oppdaget eller klassifisert av oss mennesker enda. Av de vi har oppdaget, er det dessverre mange som er i en krisesituasjon og som det er en risiko for at vil forsvinne helt. Over 27.000 arter er i faresonen rundt om i hele verden, og av disse befinner over 3000 seg i Norge. Man regner også med at en del arter forsvinner før de i det hele tatt blir oppdaget.

Det er mange årsaker til at arter ender opp som truede, men en ting er sikkert, vi mennesker har en del av skylda. Den viktigste grunnen er at vi rett og slett endrer på området de lever i på en måte som gjør at de ikke kan være der lenger. Det kan for eksempel være at vi hogger ned skog, drenerer myrer, fjerner store grøntområder eller legger elver og fosser i rør. Dette gjør vi for å bygge ut veier, hus, hytter og store bygg som hoteller, kjøpesentre og kontorbygg eller for å dyrke matvekster. Å dyrke matvekster er vel og bra, men ikke om det betyr at vi må ødelegge hjemmet til sårbare arter som for eksempel bier og humler. Noen dyr er også truet fordi det jaktes for mye på dem, og ikke minst er klimaendringer en stor årsak til at mange arter risikerer å miste leveområdene sine. Isbjørner, fjellgorillaer, magellanpingviner, hvalrosser og havlærskilpadder er noen av artene som er sterkt påvirket av dette og som det derfor blir færre og færre av

Det er lett å tenke at det ikke er så farlig om vi mister noen arter, ettersom det er så utrolig mange av dem. Noen arter kan til og med være litt irriterende, som for eksempel insekter som mygg og veps. Men alle arter har rett til å leve og vi er faktisk avhengig av dem for at naturen skal fungere godt, fordi alle arter har en funksjon. Dersom vi bare lar artene gå tapt, vil det derfor påvirke livene våre også. For eksempel er vi avhengig av det vi kaller pollinerende insekter som humler og bier for at blomstrende planter skal formere seg, som f.eks. epletrær, pæretrær og jordbærplanter. Blir humlene og biene borte, får heller ikke plantene formert seg og står i fare for å bli borte. Vi kan forresten også takke insektene for sjokolade! Og vet dere hva? Dere som er med i Beintøft er faktisk med på å ta vare på artene. For ved å ta bærekraftige valg som å gå istedenfor og kjøre bil, lære om hva naturen tåler og leve etter det, blir verden et grønnere og bedre sted å være for både oss og de andre artene i mange år fremover!

Hvis du vil lære mer om insekter og hvorfor de er så viktige for oss mennesker, kan du lese mer i Miljøagentrapporten med temaet «Insekter»

Foto: Gustavo Bravo/Flickr

Lær mer og finn ressurser:

Lukk