Beintøft

Ofte stilte spørsmål

ER DET GRATIS Å DELTA I BEINTØFT?

JA.

HVOR LENGE VARER BEINTØFT?

I år varer Beintøft fra 31. august til 25. september 2020.

KAN VI FORTSATT VÆRE MED PÅ BEINTØFT SELV OM VI IKKE MELDER OSS PÅ INNEN 25. AUGUST?

Dere kan melde dere på helt frem til konkurransen starter 31. august, men det er kun de som melder seg på innen 25. august som garanteres å få alt konkurransemateriell tilsendt innen konkurransestart. Vi vil derfor anbefale alle å melde seg på så fort som mulig. Det er selvsagt mulig å delta uten konkurransemateriell også! All registrering foregår på Min side i Beintøft.no og registreringsskjema som du kan dele ut til elevene kan lastes ned her.

ER DET LOV Å SYKLE ELLER TA KOLLEKTIVT TIL SKOLEN OGSÅ, IKKE BARE GÅ?

Absolutt, både å sykle eller ta kollektivt er mer miljøvennlige fremkomstmidler enn en bil. I Beintøft teller både gåing, sykling og kollektive transportmidler.

NÅR KAN VI BEGYNNE Å REGISTRERE HVOR MANGE SOM HAR GÅTT, SYKLET ELLER REIST MED KOLLEKTIVTRANSPORT?

Registreringen åpner ved kampanjestart, altså 31. august.

HVA GJØR VI OM NOEN AV ELEVENE BOR VELDIG LANGT UNNA OG/ELLER HAR EN FARLIG SKOLEVEI?

Barnas sikkerhet kommer alltid først i Beintøft, og for noen kan det være utfordringer når det kommer til skoleveien. Her oppfordrer vi til å tenke kreativt. Kanskje kan man arrangere gåbuss, altså at flere barn går sammen til skolen med en voksen «gåbuss-sjåfør». Hvis man bor veldig langt unna skolen uten kollektivmuligheter, kan man f.eks. bli kjørt deler av veien og gå, sykle eller ta kollektivt den siste strekningen til skolen. Eleven får poeng om de har gått, syklet eller tatt kollektivt de siste 500 meterne til skolen.

DET ER EN ELLER FLERE ELEVER I KLASSEN MED BEVEGELSESHEMNING, SYKDOM ELLER LIGNENDE SOM GJØR DET UTFORDRENDE Å DELTA, HVA GJØR VI?

I Beintøft er det viktig at alle blir inkludert, og dette finner vi selvfølgelig en god løsning på. Et alternativ er å registrere de elevene dette gjelder for som gående hver dag. Et annet alternativ er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden, ved å sette av tid til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning hver dag. Ta gjerne kontakt med oss i Miljøagentene for å finne gode lokale løsninger!

HVOR OFTE SKAL VI REGISTRERE HVOR MANGE SOM HAR GÅTT, SYKLET ELLER TATT KOLLEKTIVT PÅ BEINTOFT.NO?

Det kan være smart å registrere så ofte som mulig, gjerne hver dag eller et par ganger i uken – hvis dere har mulighet. Dere velger selv hvor ofte dere vil rapportere inn, men det vil ligge en resultattabell på nettsiden hvor man kan se hvor mange poeng hver klasse har og hvilke klasser som leder konkurransen akkurat nå.

 

 

 

HVORDAN KAN DERE VÆRE SIKRE PÅ AT KONKURRANSEN ER RETTFERDIG?

Vi tror at ingen ønsker å vinne ved å jukse! De som har registrert at veldig mange har gått hver dag blir kontaktet for å bekrefte antallet mot slutten av konkurransen.

HVIS VÅR KLASSE VINNER, HVEM FÅR PREMIEN? ELEVENE ELLER SKOLEN?

Beintøft er en skolekonkurranse og derfor blir pengene klassens eiendom. Elevene bør selvsagt kunne være med på å bestemme hva pengene skal brukes til. Vi oppfordrer til å bruke premien på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til gode, men det er ingen forutsetning.

HVORFOR HAR VI IKKE FÅTT MATERIELL ENNÅ?

Påmeldingsfristen for å få materiell i tide er 25. august, og Miljøagentene vil sende ut materiell fra begynnelsen av august, slik at det leveres til skolene fortløpende og i tide til konkurransestart.

SKAL LÆRERNE OGSÅ REGISTRERE OM DE GÅR, SYKLER ELLER TAR KOLLEKTIVT?

Beintøft er i utgangspunktet en konkurranse kun for elevene og lærerne skal altså ikke telles med. MEN vi oppfordrer likevel læreren til å gå foran som et godt eksempel og enten ta beina fatt, sykle eller benytte seg av kollektive transportmidler. Kanskje det kan være en intern konkurranse for bare lærere på skolen?

NÅR ER SISTE FRIST FOR Å REGISTRERE ANTALL GÅENDE PÅ BEINTOFT.NO?

25. september ved midnatt er siste frist. Etter dette stenger vi registreringen. Deretter vil vi gjøre en avregning og finne ut hvem som er vinner av Beintøft!

HVORDAN VIL VINNERKLASSENE BLI OFFENTLIGGJORT?

Vinnerklassene vil bli offentliggjort på beintoft.no noen dager etter konkurranseslutt. Skolene vil også bli kontaktet med de gode nyhetene.

VI ER EN LITEN SKOLE SOM HAR FÆRRE ENN 5 ELEVER I HVER KLASSE, KAN VI FORTSATT VÆRE MED?

Ja, små skoler med få elever i hver klasse har også lov til å delta. Er klassene veldig små, altså under 5 i hver klasse, anbefaler vi å slå sammen klassene slik: 1.-2., 3.-4. og 5.-7. Når dere registrerer en sammenslått klasse, så må man «lyve» på skjemaet, og velge ett trinn for den sammenslåtte klassen. F.eks: sammenslått klasse med 1.-2. klasse må registreres som 1. klasse eller 2. klasse.

ER DET LOV MED EL-SPARKESYKLER? 

El-sparksykler anbefales ikke til barn under 12 år av Trygg Trafikk, og vil derfor ikke være gjeldende transportmiddel under Beintøft.

COVID-19

Korona-situasjonen har gjort at vi må foreta noen mindre endringer i årets konkurranse. Vi kommer til å følge med på nyhetsbildet og informere om eventuelle endringer.

Smittevern: Vi oppfordrer dere til å alltid følge smittevernrådene fra FHI og tilpasse kampanjen til de lokale forholdene.
Kollektivtransport: Dersom elevene dine er avhengig av kollektivtransport og foreldrene ikke vil at barna skal benytte seg av den, kan vi tillate kjøring til skolen dersom det opprettes en droppsone. Du kan lese mer om droppsoner her.

Lukk