Beintøft

 
 
 

Om Beintøft

Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre utslipp fra biler.

Slik gjør du Beintøft på 1-2-3:

1. Skriv ut og del ut registreringskort (lenke under) som oppbevares i klasserommet. Alle elevene fyller ut kortet sitt hver morgen.

2. Læreren registrerer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport på beintøft.no, helst hver dag.

3. Husk at alle elevene skal inkluderes! Hvis noen har utfordringer med å delta, må dere finne en løsning.

 

4. Senest hver fredag må alle ukens turer registreres.

5. Få tilgang til faktaark og oppgaver til under «Undervisningsopplegg», og bruk dette i undervisningen!

6. Delta på ukesoppdrag ved å laste opp kreative bilder på profilen deres! (Maks. to per klasse.)

Årets tema er Gå sammen for Fremtiden!

Den siste tiden har barn over hele verden samlet seg rundt et felles mål, nemlig å få politikerne til å forstå at de må tenke bærekraftig når de tar beslutninger og kreve at de gjør endringer som sikrer en grønn og bedre framtid.

Det er nettopp dette som er utgangspunktet for årets Beintøft-tema. For hva sender vel et klarere signal til de som bestemmer enn at barn over hele Norge tar beina fatt og går, sykler eller tar kollektivt til skolen isteden for å kjøre bil? Ikke nok med det, da gjør vi også kloden vår en stor tjeneste.

I flere år har Barnas Klimapanel fått innspill fra tusenvis norske barn som har deltatt i Beintøft til barnas Klimarapport. Det ønsker vi også i år. Barn som deltar i Beintøft vil derfor få tilsendt innspillsblanketter, som de kan bruke til å sende inn sine tips for en mer miljøvennlig fremtid!

Hver uke i september har Beintøft et nytt tema:

Uke 1: Trafikksikkerhet og skolevei – Nå skal vi gå til skolen i fire uker. Er skoleveien trygg eller trenger vi bilfrie soner ved skolen?

Uke 2: Friluft og natur – Hva kan vi finne i naturen langs skoleveien vår? Hvordan kan vi gjøre noe bra for naturen på skoleveien vår?

Uke 3: Matpakkens reise– Hvor kommer maten i matpakken fra? Hvordan kan vi ha en bærekraftig matpakke?

Uke 4: Forsøpling– Hva skjer når søppel havner i naturen? Hva må vi gjøre for å forhindre forsøpling?

 

Premier!

Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse

Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse:  5000 kroner

Beste klasse per fylke: 5 000 kroner

Vinnere av kreative ukesoppdrag: Hver uke deler vi ut 2 000 kroner til vinner av kreative ukesoppdrag: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i  3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.

Premiene skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode. F. eks. sykkelparkering, parsellkasser eller turutstyr. Skoler trenger forskjellige ting, og vi vil samarbeide med skolene for at midlene blir vel anvendt. Det viktigste er likevel at vi endrer holdninger.

Ukesoppdrag

Hver uke følger det med et kreativt ukesoppdrag som klassen kan løse. Oppdrag presenteres i en video her på nettsiden, og klassen deltar ved å laste opp maks to bilder. Alle som deltar får 100 ekstrapoeng!

Alle klasser som melder seg på innen 1. september får tilsendt en utgave av medlemsbladet Miljøagentrapporten – Beintøft Spesial med masse spennende innhold! I tillegg vil alle klasser få tilsendt rapporten fra Barnas Klimapanel og annen nyttig og miljøvennlig informasjon.

Konkurranseregler:

Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen hver dag. Gjør det gjerne sammen med elevene! Dette gjør du på «Min side». Nettsiden regner automatisk ut hvor stor prosentandel av klassen dette utgjør. Det betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne. Klassen får like mange poeng som antall prosent som ha gått.

  • Har klassen 100 elever, og 30 har reist miljøvennlig får klassen 30 poeng
  • Har klassen 100 elever og alle har reist miljøvennlig får klassen 100 poeng
  • For hvert av de fire ukesoppdragene får klassen 100 poeng for å delta.

Sykdom og planleggingsdager
Den syke teller som gående.
På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående.

Unntak
– Dersom en elev har utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning, sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man registrer eleven som gående hver dag. En annen er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden. For eksempel at det settes av litt tid hver dag til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning, og at alle som deltar på dette får godkjent dagens økt på Beintøft. Det er viktig at alle blir inkludert, og at det gjøres så rettferdig som mulig. Alle kan bidra på sin måte!

– Der det ikke er skolebuss eller annet kollektivtilbud og eleven bor langt unna skolen, kan eleven få poeng dersom de har gått de siste 500 meterne til skolen.

Dersom flere klasser får 100%-oppslutning og gjennomfører alle ukesoppdragene vil vinneren av 1.plassen trekkes.
CO₂-beregningene er basert på disse tallene

Nyttig materiell:

bedre-helse

Bedre helse

Barn burde bevege seg i minst en time hver eneste dag for å holde seg friske og raske. Derfor er det kjempelurt å gå eller sykle til skolen. Eller hva med å sparkesykkel eller skateboard? Mindre  bilkjøring er også med på å minske forurensningen, og gjøre lufta i området renere. Frisk luft om morgen er med på å vekke deg, og gjør det enklere å konsentrere seg på skolen!

road

Trygg skolevei

Loven sier at skolen må gi trafikkopplæring til elevene, og trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar. Når du går til skolen, må du huske alltid å bruke øynene og ørene. Stopp alltid opp før du går over en vei. Bruk refleksvest! Når du blir sett, er du tryggere. Trygg Trafikk har mange tips til dere som lurer mer på trygge skoleveier. Du kan lese mer her!

co2

Bra for miljøet

Noe av det enkleste vi kan gjøre for å slippe ut mindre CO₂ i Norge er å reise miljøvennlig. Det betyr at vi velger å sykle, gå, skate, ta buss eller tog når vi skal reise. Det at du er med på Beintøft gjør at det slippes ut mindre CO₂ i Norge. Det er viktig. Ikke bare for lokalmiljøet ditt, men for hele kloden!

Lukk