Beintøft

Om Beintøft

Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere og området rundt skolen blir tryggere.

Hvordan gjennomføre Beintøft på 1-2-3:

1. Skriv ut og del ut registreringskort (lenke under) som oppbevares i klasserommet. Alle elevene fyller ut kortet sitt hver morgen.

2. Læreren registrerer hvor mange elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport på beintøft.no, helst hver dag.

3. Husk at alle elevene skal inkluderes! Hvis noen har utfordringer med å delta, må dere finne en løsning.

 

4. Senest hver fredag må alle ukens turer registreres.

5. Få tilgang til faktaark og oppgaver til Beintøft under «Undervisningsopplegg», og bruk dette i undervisningen!

6. Delta på ukesoppdrag ved å laste opp kreative bilder på «min side»! (Maks. to per klasse.)

Ukestemaer!

Hver uke i Beintøft har et eget ukestema som fokuserer på ulik klima- og miljøproblematikk. Det følger med et eget ukesoppdrag og et eget undervisningsopplegg til hvert tema.

Uke 1: Trafikk og forurensning  – Denne uken fokuserer vi på trafikksikkerhet og miljøkonsekvensene av forurensning.

Uke 2: Natur og friluft – Denne uken skal vi fokusere på naturen i nærmiljøet deres. Dere vil lære om økosystemer og hvor viktig naturen er for klimaet.

Uke 3: Søppel, plast og resirkulering – Vi lærer om søppel, hva som skjer når det havner i naturen og hva som skjer når vi resirkulerer den.

Uke 4: Regnskog – Denne uken skal vi utforske regnskogen og det unike dyre- og plantelivet vi finner i den. Vi vil også lære om hvor viktig regnskogen er for klimaet.

Ukesoppdrag

Hver uke følger det med et kreativt ukesoppdrag som klassen kan løse. Oppdraget presenteres i en video og vil inkludere flere mulig løsningsforslag som dere kan ta inspirasjon fra. Klassen deltar ved å laste opp et bilde på Min side. Alle som deltar får 100 ekstrapoeng!

Alle klasser som melder seg på innen 25. august får tilsendt en velkomstpakke med masse spennende innhold til klassen!

Undervisningsopplegg

Det følger også et eget undervisningsopplegg til hvert tema som består av lærerveiledning,  powerpoint, quiz, aktivitet i klasserommet og forslag til hjemmelekse. Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn.

Premier!

Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse

Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse:  5000 kroner

Beste klasse per fylke: 5 000 kroner

Vinnere av kreative ukesoppdrag: Hver uke deler vi ut 2 000 kroner til vinner av kreative ukesoppdrag: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i  3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn.

Premiene skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode. F. eks. sykkelparkering, parsellkasser eller turutstyr. Skoler trenger forskjellige ting, og vi vil samarbeide med skolene for at midlene blir vel anvendt. Det viktigste er likevel at vi endrer holdninger.

Innspill til Barnas Klimapanel

I flere år har Barnas Klimapanel fått innspill fra tusenvis norske barn som har deltatt i Beintøft til barnas Klimarapport. Det ønsker vi også i år. Barn som deltar i Beintøft vil derfor få tilsendt innspillsblanketter, som de kan bruke til å sende inn sine tips for en mer miljøvennlig fremtid

Konkurranseregler:

Læreren registrer antall elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til skolen hver dag. Gjør det gjerne sammen med elevene! Dette gjør du på «Min side». Nettsiden regner automatisk ut hvor stor prosentandel av klassen dette utgjør. Det betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne. Klassen får like mange poeng som antall prosent som ha gått.

  • Har klassen 30 elever, og 15 har reist miljøvennlig får klassen 50 poeng
  • Har klassen 30 elever og alle har reist miljøvennlig får klassen 100 poeng
  • For hvert av de fire ukesoppdragene får klassen 100 poeng for å delta.

El-sparkesykkel
El-sparksykler anbefales ikke til barn under 12 år av Trygg Trafikk, og vil derfor ikke være gjeldende transportmiddel under Beintøft kampanjen.

Sykdom og planleggingsdager
Skulle en elev bli syk under konkurransen, så skal eleven registreres som gående.
På planleggingsdager registrerer man alle elever som gående. I Beintøft skal ikke uforutsette hendelser påvirke deltagelse i konkurransen.

Unntak
– Dersom en elev har utfordringer med å delta knyttet til bevegelseshemning, sykdom eller andre årsaker ønsker vi at skolene finner en god løsning på dette lokalt. En løsning kan være at man registrer eleven som gående hver dag. En annen er å gjennomføre en aktivitet som passer i løpet av skoletiden. For eksempel at det settes av litt tid hver dag til fysisk aktivitet/tur/miljøundervisning, og at alle som deltar på dette får godkjent dagens økt på Beintøft. Det er viktig at alle blir inkludert, og at det gjøres så rettferdig som mulig. Alle kan bidra på sin måte!

– Der det ikke er skolebuss eller annet kollektivtilbud og eleven bor langt unna skolen, kan eleven få poeng dersom de har gått de siste 500 meterne til skolen.

Er det noe du lurer på? Sjekk om du finner svaret her.

Dersom flere klasser får 100%-oppslutning og gjennomfører alle ukesoppdragene vil vinneren av 1.plassen trekkes.
CO₂-beregningene er basert på disse tallene

Nyttig materiell:

bedre-helse

Bedre helse

Barn burde bevege seg i minst en time hver eneste dag for å holde seg friske og raske. Derfor er det kjempelurt å gå eller sykle til skolen. Eller hva med å sparkesykkel eller skateboard? Mindre  bilkjøring er også med på å minske forurensningen, og gjøre lufta i området renere. Frisk luft om morgen er med på å vekke deg, og gjør det enklere å konsentrere seg på skolen!

road

Trygg skolevei

Loven sier at skolen må gi trafikkopplæring til elevene, og trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar. Når du går til skolen, må du huske alltid å bruke øynene og ørene. Stopp alltid opp før du går over en vei. Bruk refleksvest! Når du blir sett, er du tryggere. Trygg Trafikk har mange tips til dere som lurer mer på trygge skoleveier. Du kan lese mer her!

co2

Bra for miljøet

Noe av det enkleste vi kan gjøre for å slippe ut mindre CO₂ i Norge er å reise miljøvennlig. Det betyr at vi velger å sykle, gå, skate, ta buss eller tog når vi skal reise. Det at du er med på Beintøft gjør at det slippes ut mindre CO₂ i Norge. Det er viktig. Ikke bare for lokalmiljøet ditt, men for hele kloden!

Lukk