Beintøft

Sikkerhet (COVID-19)

Beintøft skal være en kampanje med sikkerhet i fokus, og den skal oppleves som trygg for deltakerne og foresatte. Under finner du informasjon om hvordan vi vil gjennomføre Beintøft-kampanjen på en trygg og forsvarlig måte.

 

Miljøagentene vil gjennomføre Beintøft i tråd med Folkehelseinstituttets (FHI) råd og anbefalinger. Vi tar en løpende vurdering av situasjonen og justerer kampanjen deretter. Ingen skal utsettes for unødvendig risiko for å kunne delta på Beintøft. Endringer i reglene:

  • Dersom foreldre ikke ønsker å sende barna med kollektivtransport på grunn av COVID-19, kan dere opprette »droppsoner». En droppsone er et punkt barna kan bli kjørt til og sluppet av på innenfor en viss avstand til skolen, for så å gå resten av veien til skolen. Så lenge barna har gått de siste 500 meterne til skolen, får de poeng.
  • Vi oppfordrer alle til å følge rådene fra FHI og tilpasse kampanjen lokalt til dette.

Hvis dere har noen spørsmål så er det bare å ta kontakt på beintoft@miljoagentene.no

Lukk