Beintøft

 
 
 

Klimaskolen

Her kan du lære mer om hva som skjer med klimaet vårt når vi slipper ut CO2, hva vi menneske gjør som fører til utslipp av CO2 og viktigst: Hva vi kan gjøre for å få det bedre på jorda vår!

Hva er CO₂-utslipp?

Kull, gass eller olje brukes som energikilde i hele verden. Vi bruker det til bensin, til å varme opp hjemme og til å lage mat. Når kull, gass og olje brennes, frigjøres et stoff som heter karbon og reiser ut i atmosfæren som CO₂.

 

Selv uten biler, fabrikker og mennesker hadde det blitt sluppet ut CO₂ på jorda. Problemet er at menneskenes utslipp i atmosfæren kommer i tillegg til det naturlige utslippet, og det blir derfor sluppet ut mer enn hva som blir fanget opp. Det er trær og planter som gjør denne oppfangingsjobben.

Når vi slipper ut mer CO₂ enn det som blir fanget opp, endrer klimaet på jorda seg. Det blir varmere, mer regn, og havet stiger. I Norge tror man at det vil bli mer regn, mindre snø og varmere vær.

Heldigvis kan vi endre på dette! Se filmen fra Regnskogfondet.

Graf med co2 stigning siden 1750

Nå slipper vi ut mye mer CO₂ enn for 100 år siden. Mye av dette kommer fra fabrikker. Vi flyr og kjører også mye mer, og dessverre hogger vi ned mer skog enn tidligere.

Hva kan skje?

Havet blir surere

Mer CO₂ i havet gjør at havet blir surere og det gjør det vanskelig for livet i havet, for eksempel for plankton og korall. Havnivået stiger. Varmere hav og smeltende isbreer har ført til at havet har steget med 19 cm de siste hundre årene.

Isen på Nordpolen smelter. Isen blir faktisk 4 % mindre hvert tiende år! Det betyr at isbjørnene får mindre plass å leve på og det blir vanskeligere å finne mat.

Havet stiger

 

For oss

Når klimaet endrer seg, så påvirker det mennesker og dyr i naturen. Noen steder blir det mer flom, mens det blir mer tørke andre steder.

Nesten halvparten av verdens befolkning bor langs kysten. Hvis havnivået stiger med en meter vil mange måtte flykte. I Bangladesh tror man at 17 % av landet vil ligge under vann hvis havet stiger med en meter. Hvor skal alle menneskene dra? Dette er noe verdens ledere må finne løsninger på.

Klimaendringene kan også føre til at det regner mindre i områder som allerede er tørre. Mennesker, dyr og natur kan få store problemer på grunn av dette. Mange fattige land er avhengige av jordbruk for å skaffe mat til befolkningen, men blir det for tørt så kan man ikke gro mat.

Fattige rammes hardest av klimaendringene. Det er fordi fattige land ofte ligger i varme områder, har lite ferskvann og dårligere utstyr. Dette er urettferdig fordi det er de rikere landene som har sluppet ut mest CO₂.

Hva kan vi gjøre?

En kilde til oppfanging av karbon er trær og planter. Derfor er det viktig for miljøet å hindre avskoging. I og med at vi nå hogger ned mer trær enn vi planter mister vi muligheten til å samle opp karbonen vi slipper ut. Dette skjer blant annet i regnskogen, og derfor er det fint at organisasjonen Regnskogfondet jobber med å løse disse problemene.

Noe av det enkleste vi kan gjøre for å slippe ut mindre CO₂ i Norge er å reise miljøvennlig. Det betyr at vi velger å sykle, gå, skate, ta buss eller tog når vi skal reise. Det at du er med på Beintøft gjør at det slippes ut mindre CO₂ i Norge.

Hvis du vil vite mer om hvordan Miljøagentene jobber med klima, kan du se på nettsidene våre, og her kan du også gi innspill til Barnas klimapanel.

Tallene over viser millioner tonn CO₂-EKV.
Siden 1990 har Norges totale utslipp av CO₂ økt med 5 prosent. Utslippene fra transport har økt med 27 prosent.

Nordmenn reiser 5 ganger mer enn gjennomsnittet i verden. Hvis alle reiste like mye som oss så ville temperaturen på jorden ha økt enda raskere.

 

Dere kan lese mer om dette og mer i Tempo-rapporten fra 2014.

Noen nyttige nettsider!

Her er noen nyttige nettsider der du finner info om miljø og hva vi kan gjøre:

Lukk