Beintøft

For 1. – 2. trinn

Natur og friluft

Temaet denne uken er friluftsliv og natur. Her belyses det hvorfor naturen er viktig for oss, hva naturen består av og betydningen av fysisk aktivitet og naturopplevelser. Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot kompetansemålene innenfor blant annet naturfag, samfunnsfag og kroppsøving, og består av fire moduler: en presentasjon, en quiz, aktivitet i klasserommet og hjemmelekse.

Undervisning

Last ned som presentasjon Last ned følgetekst

Quiz

Last ned for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitet

Last ned for utskrift

Hjemmelekse

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Miljødirektoratet: Arter
Miljølære: Friluft
Naturvernforbundet

Natur og friluft quiz

Lukk
spørsmål 1 av 6

1: Hvem er ulven?

Neste spørsmål
spørsmål 2 av 6

2: Hvem er gaupa?

Neste spørsmål
spørsmål 3 av 6

3: Hvem er et rovdyr?

Neste spørsmål
spørsmål 4 av 6

4: Hvem spiser planter?

Neste spørsmål
spørsmål 5 av 6

5: Hvem er et insekt?

Neste spørsmål
spørsmål 6 av 6

6: Hvem er en elg?

Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 6 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk