Beintøft

For 3. – 4. trinn

Trafikk og forurensing

Temaet denne uken er trafikk og forurensning og tar for seg hvordan det påvirker oss, klimaet og miljøet. Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot kompetansemålene innenfor blant annet naturfag og samfunnsfag, og består av fire moduler: en presentasjon, en quiz, aktivitet i klasserommet og hjemmelekse.

Undervisning

Last ned som presentasjon Last ned følgetekst

Quiz

Last ned for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitet

Last ned for utskrift

Hjemmelekse

hjemmelekser ingress

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Beintøft: Trafikk og klima
Beintøft: Luftforurensning
Hjertesone
Sykkeldyktig
FN: Klima og miljø

Trafikk og forurensing quiz

Lukk
spørsmål 1 av 10

1: Hva er klimaendringer?

At jorda blir kaldere
At jorda blir varmere
Når det er klimaendringer blir det ikke kaldere eller varmere
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 10

2: Hva skjer når jorda blir varmere?

Isbjørnene blir glade
Isen smelter
Fiskene får mere mat
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 10

3: Hvilken av disse er med på å skape klimaendringer?

Forurensing
Forgjengere
Klimaendringene skjer fordi det er for mange som sykler
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 10

4: Hva betyr dette skiltet?

Barn leker
Voksne leker
Barn i ferdes
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 10

5: Hva betyr dette skiltet?

At der er forbudt å sykle
At du kan gå over veien
At bilene kan kjøre uten å stoppe
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 10

6: Trenger du sykkelhjelm når du sykler?

Nei
Ja
Bare når du sykler til skolen
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 10

7: Hvem av disse forurenser mest?

Vanlige biler
Lastebiler
Tog
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 10

8: Når trenger du refleksvest?

Når du er ute midt på dagen
Når du går ute i mørket
Aldri
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 10

9: Hva betyr dette skiltet?

Barn leker
Forbudt å sykle
Sykkel og gangsti
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 10

10: Hva betyr dette skiltet?

At du kan gå over veien hvis du har med deg en sykkel
Forbudt å sykle
Sykkel og gangsti
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 10 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk