Beintøft

For 3. – 4. trinn

Natur og friluft

Temaet denne uken er friluftsliv og natur. Her belyses det hvorfor naturen er viktig for oss, hva naturen består av og betydningen av fysisk aktivitet og naturopplevelser. Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot kompetansemålene innenfor blant annet naturfag, samfunnsfag og kroppsøving, og består av fire moduler: en presentasjon, en quiz, aktivitet i klasserommet og hjemmelekse.

Undervisning

Last ned som presentasjon Last ned følgetekst

Quiz

Quizzen kommer her

Last ned for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitet

Last ned for utskrift

Hjemmelekse

hjemmelekser ingress

Last ned PDF

Eksterne ressurser

Miljødirektoratet: Arter
Miljølære: Friluft
Naturvernforbundet

Natur og friluft quiz

Lukk
spørsmål 1 av 12

1: Hva heter denne arten?

Ulv
Gjerv
Grevling
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 12

2: Hva er den største dyregruppen på jorda?

Insektene
Fiskene
Kattedyrene
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 12

3: Hvor mange arter kan bo i et enkelt tre?

En eller to arter
Omtrent 50 arter
Flere hundre arter
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 12

4: Hvilke av disse er rovdyr?

Elg
Ulv
Hjort
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 12

5: Hvilken av disse er ikke et rovdyr?

Rev
Gaupe
Hare
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 12

6: Hvilken av disse lever i vannet?

Bjørn
Bever
Ulv
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 12

7: Hva heter de fire største rovdyra i norsk natur?

Ulv, bjørn, gaupe og jerv
Ulv, bjørn, gaupe og grevling
Ulv, bjørn, gaupe og bever
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 12

8: Hva heter denne arten?

Hjort
Elg
Antilope
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 12

9: Hvorfor er insekter viktige?

Fordi de spiser lus, slik at det ikke blir for mange av dem
Fordi de pollinerer planter og sørger for at nye planter vokser opp
De lager god lukt i naturen
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 12

10: Hva heter denne arten?

Sommerfugl
Humle
Veps
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 12

11: Er det lov å utrydde arter i Norge?

Nei
Ja
Ja, men bare planter
Neste spørsmål
spørsmål 12 av 12

12: Hvem av disse blir kalt "skogens konge"?

Ulven
Elgen
Bjørnen
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 12 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk