Beintøft

For 5. – 7. trinn

Trafikk og forurensning

Temaet denne uken er trafikk og forurensning og tar for seg hvordan det påvirker oss, klimaet og miljøet. Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot kompetansemålene innenfor blant annet naturfag og samfunnsfag, og består av fire moduler: en presentasjon, en quiz, aktivitet i klasserommet og hjemmelekse.

Undervisning

Last ned som presentasjon Last ned følgetekst

Quiz

Last ned for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitet

Last ned for utskrift

Hjemmelekse

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Beintøft: Klima og forurensning
Beintøft: Luftforurensning
Hjertesone
Sykkeldyktig
FN: Klima og miljø

Trafikk og forurensning quiz

Lukk
spørsmål 1 av 11

1: Hva skjer når det blir mer klimaendringer?

At jorda bli kaldere
At jorda blir varmere
Når det er klimaendringer blir det ikke kaldre eller varmere
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 11

2: Hva skjer IKKE når jorda blir varmere?

Varmere luft skaper kraftigere stormer, mer tørke og flom
Isen smelter og havet stiger
Isbjørnene får mer mat
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 11

3: Hvilken av disse er med på å skape klimaendringer?

Forurensing
Ikke noe spesielt
Det skjer fordi det er for mange som sykler
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 11

4: Hva betyr dette skiltet?

Barn leker
Voksne leker
Barn ferdes
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 11

5: Hva betyr dette skiltet?

Barn leker
Voksne leker
Barn i veien
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 11

6: Hva betyr dette skiltet?

At det er forbudt å sykle
At du kan gå over veien
At bilene kan kjøre uten å stoppe
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 11

7: Hvilken av disse forurenser mest?

Personbiler
Lastebiler
Tog
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 11

8: Når trenger du refleksvest?

Når du er ute midt på dagen
Når du er ute i mørket
Aldri
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 11

9: Hva betyr dette skiltet?

Barn leker
Forbudt å sykle
Sykkel og gangsti
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 11

10: Hva er svevestøv?

Støv som blir virvlet opp i lufta når du støvsuger
Bittesmå partikler fra veitrafikk som blir hengende igjen i lufta en stund, i stedet for å falle rett mot bakken
En type tryllepulver fra Harry Potter
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 11

11: Hva er CO2?

En type maling
CO2 er det samme som vann
En klimagass som bidrar til klimaendringer
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 11 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk