Beintøft

For 5. – 7. trinn

Natur og friluft

Temaet denne uken er friluftsliv og natur. Her belyses det hvorfor naturen er viktig for oss, hva naturen består av og betydningen av fysisk aktivitet og naturopplevelser. Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot kompetansemålene innenfor blant annet naturfag, samfunnsfag og kroppsøving, og består av fire moduler: en presentasjon, en quiz, aktivitet i klasserommet og hjemmelekse.

Undervisning

Last ned som presentasjon Last ned følgetekst

Quiz

Last ned for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitet

Last ned for utskrift

Hjemmelekse

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Miljødirektoratet: Arter
Miljølære: Friluft
Naturvernforbundet

Natur og friluft quiz

Lukk
spørsmål 1 av 12

1: Hva heter denne arten?

Ulv
Jerv
Grevling
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 12

2: Hva heter den største dyregruppen på jorda?

Insektene
Fiskene
Kattedyrene
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 12

3: Hvor mange norske arter bor i skogen?

10% av alle norske arter
20% av alle norske arter
60% av alle norske arter
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 12

4: Hvilke av disse er rovdyr?

Elg
Ulv
Hjort
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 12

5: Hvilken av disse er IKKE et rovdyr?

Snømus
Gaupe
Hare
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 12

6: Hvor mange arter kan det bo i et enkelt tre?

ca 10-20 arter
Flere hundre arter
ca 50 arter
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 12

7: Hva sier naturmangfoldloven?

At det er forbudt å utrydde arter i Norge
At det er forbudt å dra på telttur i hagen til folk
At alle må rydde opp etter seg når de ferdes i naturen
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 12

8: Hva heter denne arten?

Hjort
Elg
Antilope
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 12

9: Hva sier allemannsretten?

At alle har lov til å gå på skitur i skogen om vinteren
At alle menn har rett til å hogge trær i norsk natur
At du kan gå på tur der du vil i utmarka, i skogen, på fjellet, ved sjø og vann
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 12

10: Hvorfor er insekter viktige?

Fordi de spiser lus, slik at det ikke blir for mange av dem
Fordi de pollinerer planter og sørger for at nye planter vokser opp
De lager god lukt i naturen
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 12

11: Hva heter denne arten?

Aurorasommerfugl
Steinhumle
Jordveps
Neste spørsmål
spørsmål 12 av 12

12: Hva heter de fire største rovdyra i norsk natur?

Ulv, bjørn, gaupe og jerv
Ulv, bjørn, gaupe og elg
Ulv, bjørn, gaupe og bever
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 12 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk