Beintøft

For 5. – 7. trinn

Søppel, plast og resirkulering

Temaet denne uken er søppel, plast og resirkulering. Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot kompetansemålene innenfor blant annet naturfag og samfunnsfag, og består av fire moduler: en presentasjon, en quiz, aktivitet i klasserommet og hjemmelekse.

Undervisning

Last ned som presentasjon Last ned følgetekst

Quiz

Last ned for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitet

Last ned for utskrift

Hjemmelekse

Last ned for utskrift

Eksterne ressurser

Salaby
LOOP Miljøskolen
FIVH: Forbruk

Søppel, plast og resirkulering quiz

Lukk
spørsmål 1 av 11

1: Hva slags avfallstype er dette?

Papir
Kartong
Papp
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 11

2: Hva slags avfallstype er dette?

Papir
Kartong
Metallemballasje
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 11

3: Hva slags avfallstype er dette?

Restavfall
Farlig avfall
Elektrisk avfall
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 11

4: Hva kan vi lage av trær?

Papir
Plastposer
Glassflasker
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 11

5: Hva kan vi lage av bomull?

Bildekk
Hageslanger
Klær
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 11

6: Hva er mikroplast?

Biter fra ødelagt mikrobølgeovn
Plastbiter som er under 5 millimeter store
Skikkelig store plastbiter
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 11

7: Hvorfor spiser sjødyr plast?

Plast er sunt for dem
De ønsker å rydde sjøen for plast
De tror det er mat
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 11

8: Hva er plast laget av?

Stein
Olje
Planterøtter
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 11

9: Hvis alle i hele verden skulle bruke like mye som vi gjør i Norge, hvor mange jordkloder hadde vi trengt?

3,6 jordkloder
1 jordklode
2,5 jordkloder
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 11

10: Hva gjør vi med brukte batterier?

Kaster dem i restsøpla
Kaster dem i metallsøpla
Leverer dem til gjenvinning
Neste spørsmål
spørsmål 11 av 11

11: Hvilken type avfall er ødelagte elektriske leker?

Restavfall
Farlig avfall
Plastavfall
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 11 spørsmål.

Se alle svarene Lukk
Lukk